2022

Informace poskytnuté dle InfZ - výdaje Plzeňského kraje - provozní příspěvek příspěvkovým organizacím zřízených Plzeňským krajem a akciovým společnostem založených Plzeňským krajem

Dne 11. 4. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 22. 4. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - přestupkové řízení - plastika očních víček

Dne 9. 4. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 20. 4. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - ortodoncie

Dne 22. 3. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 4. 4. 2022.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - Územní plán Staré Sedliště

Dne 9. 3. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 24. 3. 2022 poskytnuta.

Informace poskytnuté dle InfZ - počet odvolání dle InfZ a počet odvolání týkajících se zneužití práva

Dne 25. března 2022 obdržel KÚPK OKDS žádost o poskytnutí informací týkající se celkového počtu odvolání dle InfZ za roky 2017 - 2021 a počtu odvolání týkajících se zneužití práva. Informace byla poskytnuta dne 30. března 2022.