2022

Informace poskytnuté dle InfZ - návrh Aktualizace č. 5 ZÚR PK a příkazní smlouva

Dne 14. 9. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly po doplnění žádosti částečně poskytnuty dne 6. 10. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - Příkazní smlouva

Dne 6. 9. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 21. 9. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - rozhodnutí o odstranění konkrétních reklamních zařízení

Dne 21. září obdržel KÚPK OKDS žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací o rozhodnutích o odstranění reklamních ploch z přesně daných GPS souřadnic. Informace byly poskytnuty dne 4. října 2022.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - přístup k CIS JŘ

Dne 12. 9. 2022 byla Plzeňskému kraji – Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 22. 9. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - přestupky v oblasti regulace reklamy a ochrany spotřebitele

Dne 26. 7. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k přestupkům v oblasti regulace reklamy a ochrany spotřebitele na sociálních sítích. Informace byla dne 5. 8. 2022 poskytnuta ...