2022

Informace poskytnuté dle InfZ - informace k řízení vedeném Odborem dopravy a silničního hospodářství KÚPK

Dne 15. 10. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 31. 10. 2022.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí KÚPK

Dne 11. 8. 2022 byla Plzeňskému kraji – Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 28. 11. 2022.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - smlouvy o zajištění stomatol. pohotovosti

Dne 14. 10. 2022 byla Plzeňskému kraji – Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 26. 10. 2022

Informace poskytnuté dle InfZ - příloha 1-7 návrhu usnesení ZPK č. 5139/ZPK/22

Dne 18. září 2022 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o dokumenty, jež byly přílohami návrhu usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 5139.

Informace poskytnuté dle InfZ - Příkazní smlouva a návrh Aktualizace č. 5 ZÚR PK

Dne 21. 9. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 6. 10. 2022.