Informace poskytnuté dle InfZ - informace o ředitelce KÚPK

06. května 2022 08:32, Mgr. Jana Fikarová

Dne 2. května 2022 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností (dále jen „KÚPK OKDS“) žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), týkající se údaje o roku narození ředitelky Krajského úřadu Plzeňského kraje, Mgr. Štěpánky Szabó, MBA, jež nastoupila do výkonu funkce dne 1. května 2022.


K zaslané žádosti sdělujeme:
Ředitelka Krajského úřadu Plzeňského kraje: Mgr. Štěpánka Szabó, MBA
Rok narození: 1973