2022

Informace poskytnuté dle InfZ - rozhodnutí KÚPK v roce 2021 - udělování pokut za porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Dne 11. 2. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 22. 2. 2022.

Informace poskytnutá dle InfZ - k mezitimním rozhodnutím

Dne 8. 2. 2022 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se mezitimních rozhodnutí o vyvlastnění podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 18. 2. 2022 poskytnuta ...

Informace poskytnuté dle InfZ - statistika návštěvnosti elektronické úřední desky

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 7. února 2022 žádost o informaci, týkající se návštěvnosti elektronické úřední desky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Informace byly poskytnuty dne 17. února 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - přestupková řízení -neoprávněné poskytování služeb "psychoterapie"

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 6. února 2022 žádost o informace, týkající se neoprávněného poskytování služeb v oboru "psychoterapie". Informace byly poskytnuty dne 14. února 2022

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - přeložka silnice II/187

Dne 10. 1. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 21. 1. 2022 poskytnuta.