2022

Informace poskytnuté dle InfZ - Výzva č. 08 a 09 IOP MVČR

Dne 6. 1. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 13. 1. 2022.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - příspěvky na soukromé životní pojištění

Dne 6. 1. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 13. 1. 2022 poskytnuta.