Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - projednání usnesení o dotaci Kontrolním výborem ZPK

obrazek
06. června 2022 12:51, aktualizováno 12:52, Mgr. Vladimír Král

Dne 26. 4. 2022 byla Plzeňskému kraji – Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost o informace“). Žádost o informace byla v tomto znění:

"Na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací k usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3214/19 ze dne 18.3.2019 a usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3808/19 ze dne 26.8.2019, kterým RPK předchozí usnesení změnila.

1) Žádám o poskytnutí informace, zda se uvedenými usneseními Rady Plzeňského kraje a žádostí o dotační prostředky č. 099P100094 ,akce: "Vysočany u Manětína, socha sv. Jana Nepomuckého", z programu Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2019 zabýval Kontrolní výbor zastupitelstva Plzeňského kraje.

2) Pokud se Kontrolní výbor zastupitelstva Plzeňského kraje uvedenými usneseními a žádostí o poskytnutí dotačního titulu zabýval, žádám o informaci s jakým výsledkem a zároveň žádám o zaslání kopií všech zápisů a usnesení ze zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva Plzeňského kraje na kterých uvedená usnesení Rady Plzeňského kraje a uvedená žádost o dotační titul byla řešena.
Na internetových stránkách Plzeňského kraje jsou, bohužel, zveřejněny pouze zápisy ze zasedání Kontrolního výboru v současném volebním období od roku 2020.

3) Žádám o poskytnutí informace, zda Krajský úřad Plzeňského kraje do dnešního dne ve věci uvedeného dotačního titulu a uvedených usnesení RPK podával trestní oznámení.

Žádám o poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě.

Předem děkuji za poskytnutí požadovaných informací."

K bodům 1) a 2) žádosti KÚPK poskytl informaci, že ze zápisů ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje a jejich příloh neplyne, že by se tento danými usneseními zabýval. K bodu 3) žádosti uvedl, že KÚPK nepodával v daných věcech trestní oznámení.