Informace poskytnuté dle InfZ - výchovní poradci a psychologové na středních školách zřizovaných Plzeňským krajem

09. května 2022 07:38, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 22. 4. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáno bylo o „zaslaní emailových adres na výchovné poradce a psychology působící na středních školách společně s názvem školy, které zřizujete jako Plzeňský kraj. Seznam nám prosím zašlete ve formátu .xlsx nebo .pdf.“
Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK k předmětu žádosti sdělil, že KÚPK nedisponuje konkrétními e-mailovými kontakty na jednotlivé zaměstnance středních škol - příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem. Nicméně na základě dostupných dat žadateli zaslal v příloze seznam středních škol zřizovaných Plzeňským krajem, které vykazují podle sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že na jejich škole působí buď výchovný poradce, nebo psycholog (viz příloha). Seznam jednotlivých středních škol zřizovaných Plzeňským krajem s kontaktními údaji lze nalézt na veřejně dostupném e-portálu územních samospráv - ePUSA http://www.epusa.cz/index.php?typ_org=6&typ_org_nazev=%25A9kolstv%25ED&sessID=0&id_subjekt=3451&zalozky=zrizovane&platnost_k=0&kraj=43&jazyk=cz.

Soubory ke stažení