2022

Informace poskytnuté dle InfZ - veřejné sbírky

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla dne 26. ledna 2022 doručena žádost o informace týkající se veřejných sbírek. Informace byla poskytnuta dne 3. 2. 2022.

Informace poskytnutá dle InfZ - kopie rozhodnutí v odvolacím řízení

Dne 18. 1. 2022 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí kopií rozhodnutí v odvolacím řízení. Informace byla dne 27. 1. 2022 poskytnuta ...

Informace poskytnuté dle InfZ - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Dne 12. 1. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 25. 1. 2022

Informace poskytnutá dle InfZ - k majetkovým vztahům mezi poskytovateli zdravotních služeb

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Byly požadovány informace k majetkovým vztahům mezi poskytovateli zdravotních služeb. Informace byla dne 21. 1. 2022 poskytnuta ...

Informace poskytnuté dle InfZ - Sušická nemocnice s.r.o.

Dne 10. 1. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 14. 1. 2022.