2022

Informace poskytnuté dle InfZ - k různým oblastem činnosti a působnosti Plzeňského kraje

Dne 7. 11. 2022 byla Plzeňskému kraji doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se různých oblastí činnosti a působnosti Plzeňského kraje. Dne 14. 11. 2022 byl poskytnut odkaz na zveřejněnou informaci, dne 21. 11. 2022 byla žádost částečně odmítnuta a informace částečně poskytnuty ...

Informace poskytnuté dle InfZ - pěstounská péče

Dne 7. 11. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 14. 11. 2022 a 29. 11. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - znalecký posudek

Dne 26. 10. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 9. 11. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - základní školy v Plzni s třídami pro děti s vadami řeči

Dne 3. 11. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 14. 11. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - náhrada škody způsobené zvláště chráněnými živočichy (2016 - 2021)

Dne 19. 10. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 2. 11. 2022.