Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - přístup k CIS JŘ

obrazek
22. září 2022 11:20, aktualizováno 11:22, Mgr. Vladimír Král

Plzeňský kraj – Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 12. 9. 2022 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v tomto znění:

„Žádám dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Krajský úřad Plzeňského kraje (dále Úřad) o poskytnutí následujících informací:

  • Jakými způsoby, případně přes jaká rozhraní, má Úřad zajištěn přístup k datům celostátního informačního systému o jízdních řádech (dále CIS JŘ) podle smlouvy o vedení CIS JŘ (zejména dle článku III. odst. 3 písm. d)).
  • Seznam dalších případných přístupů k CIS JŘ, které nejsou zřízeny podle smlouvy o vedení CIS JŘ.
  • Pro každý přístup k CIS JŘ: Jestli je možné v rámci daného přístupu získat aktuální jízdní řády linkové dopravy takové, že názvy zastávek obsahují i okres/blízkou obec (např. v podobě pro tisk „Plzeň [PM]„Náměstí Republiky“ místo jen „Plzeň„ Náměstí Republiky“, ve formátu JDF s neprázdným 5. sloupcem souboru Zastavky.txt).
  • Smlouvy, na základě kterých jsou přístupy k CIS JŘ vedeny, pokud takové smlouvy existují. Informace žádám zaslat“


K žádost byla poskytnuta následující informace:

  • Dopravní úřad má přístup k jízdním řádům prostřednictvím CISnet, což je prostředí sloužící k předkládání, kontrole a postupování předložených jízdních řádů do celostátního informačního systému o jízdních řádech (CIS JŘ). Přístup do aplikace CISnet uděluje právnická osoba pověřena Ministerstvem dopravy vedením CIS JŘ.
  • Jiné přístupy k CIS JŘ, které nejsou zřízeny dle smlouvy o vedení CIS JŘ, dopravní úřad nevyužívá.
  • Datový formát a datová struktura elektronické podoby jízdních řádů jsou stanoveny v Metodickém pokynu č. 5 k organizaci CIS JŘ. Od data účinnosti tohoto metodického pokynu je pro elektronickou podobu jízdních řádů zaveden datový formát JDF 1.11., který je využíván dopravci. Obsah CIS JŘ ve strojově zpracovatelném formátu JDF je veřejně dostupný na adrese http://portal.cisjr.cz/pub. Dopravní úřad pracuje v prostředí CISnet ve formátu PDF, v této podobě data postupuje do CIS JŘ.
  • Smlouvou, na základě které jsou přístupy k CIS JŘ vedeny, Plzeňský kraj nedisponuje. CIS JŘ je produkt určený pro potřeby Ministerstva dopravy ČR, proto doporučujeme se v této věci obrátit na něj.