Informace poskytnuté dle InfZ - přestupky v oblasti regulace reklamy a ochrany spotřebitele

obrazek
05. srpna 2022 09:45, Ing. Bc. Tomáš Krásný

Dne 26. 7. 2022 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen KÚPK“) elektronickou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“), týkající se poskytnutí následujících informací, cit.:

1) seznam řízení (vč. čísel jednacích) vedených podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, pro porušení ust. § 2 odst. 1 písm. b) (tj. zadání, zpracování či šíření reklamy, která je nekalou obchodní praktikou) na sociálních sítích, zejména na sociální síti Instagram, Facebook a YouTube, a to v letech 2018-2022, včetně anonymizovaných rozhodnutí (bylo-li rozhodnuto), případně jiných dokumentů týkajících se těchto řízení;
2) seznam řízení (vč. čísel jednacích) vedených podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně spotřebitele“), pro skutek porušení zákazu užití nekalé obchodní praktiky dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele na sociálních sítích, zejména na sociální síti Instagram, Facebook a YouTube, zejména (nikoli však výlučně) spočívající v nedostatečně či vůbec označené reklamě v rozporu s ustanovením písm. j) Přílohy 1 k zákonu o ochraně spotřebitele, a to v letech 2018-2022, včetně anonymizovaných
rozhodnutí (bylo-li rozhodnuto), případně jiných dokumentů týkajících se těchto řízení.“

Informace byla dne 5. 8. 2022 poskytnuta, viz přílohy níže:


Soubory ke stažení