Informace poskytnuté dle InfZ - Příkazní smlouva

05. října 2022 08:37, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 6. 9. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následujícího znění:

„Na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 05.09.2022 jsem během probíhajícího jednání zaznamenal informaci, že Plzeňský kraj uzavřel příkazní smlouvu s Ing. Arch. Hynkem Gloserem. Zdvořile tímto žádám o poskytnutí obsahu této příkazní smlouvy a podotýkám, že plně respektuji právo smluvních stran na utajení citlivých informací jako jsou např. místa bydliště, rodná čísla apod.“

Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK žadateli zaslal v požadované formě kopii předmětné Příkazní smlouvy (viz příloha).

Soubory ke stažení