Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí KÚPK

obrazek
03. listopadu 2022 14:46, aktualizováno 12. prosince 2022 11:56, Mgr. Vladimír Král

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) byla dne 11. 8. 2022 doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o informace byla v tomto znění:

„Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., v anonymizované podobě.
Žádám o rozhodnutí ze dne 7.3.2019, čj. PK-DSH/2265/19 včetně doprovodných informací.“

K žádosti o informace KÚPK poskytl informaci připojenou v příloze.

Soubory ke stažení