Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - smlouvy o zajištění stomatol. pohotovosti

obrazek
03. listopadu 2022 10:05, Mgr. Vladimír Král

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) byla dne 14. 10. 2022 doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o informace byla v tomto znění:

„Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací:
1. informace o tom, kolik bylo od 1. ledna 2019 do dne doručení této žádosti uzavřeno smluv podle § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění (dále jen „ZSS“).
2. Žádám o poskytnutí anonymizovaných verzí těchto smluv na e-mail uvedený níže v podpisu.
Předmětem žádosti jsou tedy smlouvy o zajištění pohotovostní služby stomatologického lékaře, resp. o podílení se na stomatologické péči ze strany zubních lékařů. Důvodem mé žádosti je další zpracování statistických dat ohledně využívání institutu dle § 45 odst. 2 písm. l) ZSS napříč krajskými městy.“

K žádosti byla poskytnuta informace, že bylo uzavřeno 7 smluv a k nim 4 dodatky, které byly současně v anonymizované podobě poskytnuty. 

Soubory ke stažení