2022

Informace poskytnuté dle InfZ - pěstounská péče

Dne 7. 11. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 14. 11. 2022 a 29. 11. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - znalecký posudek

Dne 26. 10. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 9. 11. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - základní školy v Plzni s třídami pro děti s vadami řeči

Dne 3. 11. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 14. 11. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - náhrada škody způsobené zvláště chráněnými živočichy (2016 - 2021)

Dne 19. 10. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 2. 11. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - informace k řízení vedeném Odborem dopravy a silničního hospodářství KÚPK

Dne 15. 10. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 31. 10. 2022.