2022

Informace poskytnuté dle InfZ - přestupky v oblasti regulace reklamy a ochrany spotřebitele

Dne 26. 7. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k přestupkům v oblasti regulace reklamy a ochrany spotřebitele na sociálních sítích. Informace byla dne 5. 8. 2022 poskytnuta ...

Informace poskytnuté dle InfZ - oprávnění STK

Dne 17. 6. 2022 byl KÚPK požádán o informace, týkajících se stanic technické kontroly. Informace byla po upřesnění požadavku poskytnuta dne 29. 7. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - žádost města Horšovský Týn o vyjádření KÚPK OŽP ke změně č. 6 ÚP Horšovský Týn

Dne 18. 7. 2022 byla KÚPK doručena žádost o informace, která se týkala změny č. 6 územního plánu města Horšovský Týn, konkrétně pak žádosti tohoto města o stanovisko k věci zdejší odbor životního prostředí. Informace byly poskytnuty dne 29. 7. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - kopie smlouvy a účetní doklad ke znaleckému posudku

Dne 30. 6. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 15. 7. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - náhrada škody

Dne 9. 6. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 21. 6. 2022.