2022

Informace poskytnuté dle InfZ - energie pro nemocnice Plzeňského kraje na rok 2023

Dne 6. 12. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 15. 12. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - stipendium

Dne 1. 12. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 12. 12. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - brod

Dne 22. 11. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 7. 12. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - školní nábytek

Dne 21. 11. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 6. 12. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - dotazník k žádostem dle InfZ za rok 2021

Dne 24. 11. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 2. 12. 2022.