Informace poskytnuté dle InfZ - stipendium

12. prosince 2022 13:03, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 1. 12. 2022 byla Plzeňskému kraji - Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následujícího znění:

„Prosím o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím), jestli a jak Váš kraj poskytuje stipendia vysokoškolským studentům, viz ukázka z Karlovarského kraje v příloze. Pokud stipendia máte, prosím o podrobná kritéria, pro které obory, za jaký závazek, zda za trvalé bydliště či dle jiného kritéria, pro které ročníky v jaké částce atd.“  

Přílohou žádosti byla pravidla pro stipendijní (dotační) programy Karlovarského kraje pro studenty lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství a pro VŠ studenty ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva. 

KÚPK k žádosti sdělil, že Plzeňský kraj každoročně uděluje ve vztahu k vysokoškolským studentům pouze „Stipendia Plzeňského kraje“ nejlepším studentům a doktorandům plzeňských veřejných vysokých škol u příležitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii dle usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3099/04 ze dne 20. 7. 2004.
Stipendia jsou udělována jednotlivým studentům a doktorandům dle návrhu Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni – viz http://usneseni.kr-plzensky.cz/Vzhled/UsneseniRada.aspx#