Informace poskytnuté dle InfZ - energie pro nemocnice Plzeňského kraje na rok 2023

15. prosince 2022 08:54, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 6. 12. 2022 byla Plzeňskému kraji – Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následujícího znění:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:

V létě roku 2022 hrozilo, že fakultní nemocnice nebudou mít na rok 2023 zajištěny dodávky energií https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/08/fakultni-nemocnice-maji-smlouvy-na-dodavky-energii-jen-do-konce-roku/. Ještě v říjnu 2022 byla situace velice neutěšená: https://www.hanackyvecernik.cz/zpravy/fakultni-nemocnice-bojuje-s-vysokymi-cenami-energii. Podobný problém se bude týkat i krajských nemocničních zařízení.

V této souvislosti žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Jsou zajištěny dodávky energií pro všechny krajské nemocnice (dále KN) na rok 2023?
2. Pokud ano, kdy KN uzavřely smlouvu, včetně termínu podpisu smlouvy?
3. Kdo je dodavatelem energií (zemního plynu, tepla, elektrické energie) pro KN na rok 2023?
4. Jaká je cena za kWh elektrické energie a kWh zemního plynu pro KN na rok 2023?

K žádosti Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK sdělil, že všechny krajské nemocnice, které požádaly Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvkovou organizaci, mají zajištěné dodávky elektřiny a zemního plynu. Konkrétně jsou to tyto krajské nemocnice:
Elektrická energie v hladině vysokého napětí:
- Klatovská nemocnice, a.s.
- Rokycanská nemocnice, a.s.
- Domažlická nemocnice, a.s.
- Stodská nemocnice, a.s.

Elektrická energie v hladině nízkého napětí:
- Klatovská nemocnice, a.s.
- Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
- Stodská nemocnice, a.s.

Zemní plyn – velkoodběr:
- Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
- Rokycanská nemocnice, a.s.
- Stodská nemocnice, a.s.

Zemní plyn – maloodběr:
- Klatovská nemocnice, a.s.
- Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
- Rokycanská nemocnice, a.s.
- Stodská nemocnice, a.s.

V případě, že se některá z krajských nemocnic na Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvkovou organizaci, neobrátila, zajištuje si zmíněné komodity vlastními silami.

K dotazu ohledně data uzavření smluv uvádíme, že závěrkový list, tedy smlouva, je uzavřen okamžikem uskutečnění burzovního obchodu. Termíny uskutečnění jednotlivých obchodů jsou:
- Elektrická energie v hladině vysokého napětí - 21. 7. 2022
- Elektrická energie v hladině nízkého napětí - 7. 11. 2022
- Zemní plyn - velkoodběr - 7. 11. 2022
- Zemní plyn - maloodběr - 7. 11. 2022

Dodavatelé energií jsou následující:
- Elektrická energie v hladině vysokého napětí: Pražská energetika, a.s.
- Elektrická energie v hladině nízkého napětí: EP ENERGY TRADING, a.s.
- Zemní plyn - velkoodběr: Pražská plynárenská, a. s.
- Zemní plyn - maloodběr: Pražská plynárenská, a. s.

Cena za kWh elektrické energie a kWh zemního plynu nemohla být s ohledem situaci a trhu s energiemi stanovena fixně, jako tomu bylo v předchozích letech. Jednotlivé způsoby stanovení cen pro rok 2023 jsou následující:
- Elektrická energie v hladině vysokého napětí - cena bude stanovena na základě váženého průměru 4 fixačních kroků s násobícím koeficientem 117%
- Elektrická energie v hladině nízkého napětí - cena bude stanovena na základě cen na krátkodobém (spotovém) trhu s přičítacím koeficientem 299 Kč/MWh
- Zemní plyn - velkoodběr - cena bude stanovena na základě cen na krátkodobém (spotovém) trhu s přičítacím koeficientem 400 Kč/MWh
- Zemní plyn - maloodběr - cena bude stanovena na základě cen na krátkodobém (spotovém) trhu s přičítacím koeficientem 400 Kč/MWh.