Informace poskytnuté dle InfZ - dotazník k žádostem dle InfZ za rok 2021

06. prosince 2022 06:44, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 24. 11. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou pro účely zpracování bakalářské práce, která se týká InfZ, žadatel žádal vyplnění přiloženého dotazníku (viz níže) a odpovědi na otázky:

1. Byly všechny tyto obdržené žádosti vyřízeny v zákonné lhůtě? ANO X NE
2. Byla podána stížnost pro nečinnost úřadu (pro zmíněné žádosti)? ANO X NE

K žádosti KÚPK uvedl následující a přiložil vyplněný dotazník:

ad 1. Ne - u jedné žádosti, jež byla vyřízena odložením dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, byla překročena lhůta 7 dnů.
ad 2. Ano.

Informace pro oblastrok 2021

obdržených žádostí - úřad celkem (zák. 106/1999 Sb.)

91
sociální, zdravotní11
školství, kultura, sport8
životní prostředí9
územní plánování, stavební projekty
9
doprava, infrastruktura3
finance10
organizace a provoz KÚ9
ostatní32