Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - registrované partnerství a adopce

13. března 2019 10:26, aktualizováno 09:26, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 1. 3. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“)  doručena následující žádost o poskytnutí  informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů:

1) Kolik registrovaných partnerství bylo na území Vašeho kraje ke dni 28. 2. 2019 uzavřeno?

2) Kolik žádostí o adopci a o pěstounskou péči samožadatelem v registrovaném partnerství Váš krajský úřad/magistrát ke dni 28. 2. 2019 přijal?

3) Kolika žádostem o adopci a o pěstounskou péči samožadatelem v registrovaném partnerství Váš krajský úřad/magistrát ke dni 28. 2. 2019 již vyhověl?

K bodům žádosti KÚPK sdělil následující:

ad 2) KÚPK, odbor sociálních věcí, přijal ke dni 28. 2. 2019 pouze 1 žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, která byla podána samožadatelem v registrovaném partnerství. Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny nebyla podána samožadatelem v registrovaném partnerství žádná.

ad 3) KÚPK, odbor sociálních věcí, ke dni 28. 2. 2019 nevyhověl 1 žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli podanou samožadatelem v registrovaném partnerství.