Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o nedostatcích a kontrolních zjištěních z provedených přezkumů hospodaření obcí

06. března 2019 15:39, aktualizováno 14:39,

Dne 25. 1. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 6. 3. 2019 po doplnění žádosti na výzvu.

Žádostí byly požadovány informace z informačního systému Moduly plánování Přezkoumávání za roky 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017, a to (citujeme):1. přehled nejčastěji zjištěných chyb a nedostatků (včetně přesných znění) 2013-2017; 2. přehled zpráv a nápravných opatření z provedených přezkumů hospodaření obcí a DSO 2013-2017; 3. přehled o nejčastěji řešených správních deliktech a počtech uložených pokut za správní delikty v oblasti porušení rozpočtové kázně u obcí a DSO dle zákona č. 250/200 Sb., zjištěné při přezkumech hospodaření obcí a DSO 2013-2017; 4. Počty provedených auditů a u obcí a DSO v kraji za roky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a) Krajským úřadem, b) auditorem."

KÚPK k žádosti zaslal následující informace - soubory exportované z informačního systému Moduly plánování Přezkoumávání:

Bod 1. a 2. žádosti je zpracován v tabulce Zjištěné nedostatky za rok 2013 – 2017.

Bod 3. žádosti je zpracován v tabulce Správní delikty 2013 – 2017.

Bod 4. žádosti je obsažen v tabulce Počty auditů.

Vše viz přílohy.

 

Soubory ke stažení