Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - veřejné sbírky na záchranu a obnovu památek

22. února 2019 11:08, aktualizováno 10:08, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 5. 2. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány následující informace:

  • seznam aktuálně vyhlášených veřejných sbírek týkajících se záchrany a obnovy památek (datum vyhlášení a plánovaného ukončení, právnická osoba konající sbírku, účel sbírky, způsoby vybírání)
  • seznam veřejných sbírek na obnovu památek, které byly v roce 2018 ukončeny (datum vyhlášení a ukončení, právnická osoba konající sbírku, účel sbírky, výše čistého výtěžku)

K žádosti KÚPK podal následující informace:

Aktuálně vyhlášené sbírky:

Dne 5. 2. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány následující informace:

• seznam aktuálně vyhlášených veřejných sbírek týkajících se záchrany a obnovy památek (datum vyhlášení a plánovaného ukončení, právnická osoba konající sbírku, účel sbírky, způsoby vybírání)

• seznam veřejných sbírek na obnovu památek, které byly v roce 2018 ukončeny (datum vyhlášení a ukončení, právnická osoba konající sbírku, účel sbírky, výše čistého výtěžku)

K žádosti KÚPK podal následující informace:

Aktuálně vyhlášené sbírky:

• Oznamovatel: obec Chotěšov
Účel sbírky: zhotovení nových oken do objektů kláštera Chotěšov (název sbírky: „KUP SI SVÉ OKNO“)
Datum zahájení: 8. 1. 2013
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami, sběracími listinami

• Oznamovatel: občanské sdružení Borská Loreta, o.s.
Účel sbírky: zajištění finančních prostředků na opravu varhan v chrámu sv. Mikuláše v Boru, které jsou součástí nemovité kulturní památky r.č. 28714/4-1706 a tyto jsou dále zapsány v ústředním seznamu movitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 34-1684
Datum zahájení: 24. 3. 2013
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, sběracími listinami, prodejem vstupenek, složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou

• Oznamovatel: město Poběžovice
Účel sbírky: oprava poběžovického zámku
Datum zahájení: 1. 3. 2014
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky

• Oznamovatel: obec Nezdice
Účel sbírky: obnova obrazů křížové cesty v kostele sv. Prokopa v Nezdicích
Datum zahájení: 1. 9. 2014
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami

• Oznamovatel: Tvrz Veselí, z.s.
Účel sbírky: záchrana zámku Veselí nad Úhlavou – stavební úpravy, rekonstrukce
Datum zahájení: 1. 12. 2014
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami

• Oznamovatel: městys Liblín
Účel sbírky: rekonstrukce kostela sv. Jana Nepomuckého v Liblíně
Datum zahájení: 1. 1. 2015
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami, složením hotovosti do pokladny oznamovatele

• Oznamovatel: Dámský klub Cebiv
Účel sbírky: zvrácení havarijního stavu zámku v Cebivi
Datum zahájení: 25. 7. 2015
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami

• Oznamovatel: obec Mešno
Účel sbírky: údržba a oprava kostela Nejsvětější Trojice v Mešně
Datum zahájení: 18. 9. 2015
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami, prodejem vstupenek, prodejem předmětů, složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou

• Oznamovatel: Úterský spolek Bart
Účel sbírky: pořízení a záchrana kulturní památky měšťanského domu „Na Růžku“ Úterý č.p. 69
Datum zahájení: 17. 10. 2015
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, sběracími listinami, pokladničkami, prodejem vstupenek, prodejem předmětů

• Oznamovatel: město Starý Plzenec
Účel sbírky: zhotovení repliky Svatováclavské koruny, kterou nechal původně vyrobit Karel IV.
Datum zahájení: 21. 5. 2016
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: pokladničkami, prodejem předmětů, shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky

• Oznamovatel: Náboženská obec Církve československé husitské v Klatovech
Účel sbírky: obnova liturgického nástroje Sboru Karla Farského v Klatovech (Husitské varhany)
Datum zahájení: 1. 9. 2016
Datum ukončení: 8. 7. 2019
Způsob provádění: pokladničkami, prodejem předmětů, prodejem vstupenek, shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky

• Oznamovatel: Spolek Klášter Chotěšov
Účel sbírky: pomoc při obnově a opravách kláštera v Chotěšově
Datum zahájení: 1. 10. 2016
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení

• Oznamovatel: obec Šťáhlavy
Účel sbírky: oprava varhan v kostele sv. Vojtěcha ve Šťáhlavech
Datum zahájení: 9. 6. 2017
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami

• Oznamovatel: Římskokatolická farnost Zbiroh
Účel sbírky: úhrada nákladů na opravu varhan v kostele sv. Mikuláše ve Zbirohu
Datum zahájení: 21. 6. 2017
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami

• Oznamovatel: nadační fond Přátelé dobřanských varhan
Účel sbírky: pořízení dobřanských varhan včetně stavebních úprav a veškerých věcí s rekonstrukcí související
Datum zahájení: 1. 1. 2018
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami, sběracími listinami, dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení, složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou, prodejem předmětů, prodejem vstupenek

• Oznamovatel: město Přeštice
Účel sbírky: pořízení dobřanských varhan včetně stavebních úprav a veškerých věcí s rekonstrukcí související Pořízení 4. zvonu do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, včetně souvisejících výdajů
Datum zahájení: 22. 3. 2018
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami, složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou

• Oznamovatel: Biskupství plzeňské
Účel sbírky: Oprava a údržba památek ve vlastnictví farností zřízených Biskupstvím plzeňským, na provoz a vybavení sociálních služeb, podporu hospicové péče a péče o seniory v rámci charitativních organizací zřízených Biskupstvím plzeňským a na pořízení školních pomůcek a vzdělávacích akcí pro školy zřízené Biskupstvím plzeňským
Datum zahájení: 1. 5. 2018
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, převodem platební kartou, převodem PayU

• Oznamovatel: Spolek u sv. Barbory
Účel sbírky: Získání finančních prostředků na obnovu-restaurování varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně; varhany jsou z roku 1721 a jsou  posledním dochovaným nástrojem od známého varhanáře Leopolda Spiegla
Datum zahájení: 10. 8. 2018
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami, prodejem vstupenek, prodejem předmětů, dobročinnou aukcí

• Oznamovatel: Spolek na záchranu němčických varhan, z.s.
Účel sbírky: Zajištění finančních prostředků na záchranu a zrestaurování varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Němčicích u Klatov, které jsou součástí nemovité kulturní památky rej.č. 25289/4-3162 a tyto jsou dále zapsány v ústředním seznamu movitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 34-5769
Datum zahájení: 4. 10. 2018
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami, sběracími listinami, dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení, složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou, prodejem předmětů, prodejem vstupenek

Sbírky ukončené v roce 2018:

• Oznamovatel: město Klatovy
Účel sbírky: pořízení vnitřního vybavení kaple Zjevení Panny Marie v Klatovech
Datum zahájení: 17. 10. 2017
Datum ukončení: 31. 1. 2018
Čistý výtěžek: 137 276 Kč

• Oznamovatel: obec Příkosice
Účel sbírky: vybavení hřbitovní kaple
Datum zahájení: 15. 3. 2018
Datum ukončení: 15. 6. 2018
Čistý výtěžek: 46 162 Kč

• Oznamovatel: Římskokatolická farnost Žihobce
Účel sbírky: realizace vnitřního osvětlení kostela Proměnění Páně v Žihobcích
Datum zahájení: 1. 4. 2018
Datum ukončení: 13. 7. 2018
Čistý výtěžek: 58 671 Kč

• Oznamovatel: město Spálené Poříčí
Účel sbírky: výroba a instalace vitráže na téma Povolání sv. Petra a Pavla pro kapličku v Lipnici
Datum zahájení: 1. 4. 2018
Datum ukončení: 31. 5. 2018
Čistý výtěžek: 27 770 Kč