Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o odvolacích řízeních poti rozhodnutí ředitelů středních škol o vyloučení žáka

25. února 2019 12:13, aktualizováno 11:13,

Dne 7. 2. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 21. 2. 2019.

Žádost směřovala k poskytnutí následujících informací:

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se rozhodovací činnosti KÚPK jakožto odvolacího orgánu proti rozhodnutím ředitelů středních škol o vyloučení žáka ze školy.

KÚPK sdělil žadateli požadované informace a zpracoval je do jím přiloženého formuláře, viz příloha.

 

Soubory ke stažení