2016

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. – anonymizované lustrační osvědčení úředních osob KÚPK

Dne 10. 10. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 25. 10. 2016.

Vyřizování žádostí o informace a šetření Veřejného ochránce práv

Dne 3. října 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace týkající se vyřizování žádostí o informace a šetření Veřejného ochránce práv.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - O žádostech společnosti HÁZENÁ PLZEŇ s. r. o.

Dne 20. 9. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK) doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. – informace o řízení o správním deliktu

Dne 19. 9. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 4. 10. 2016.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - zahraniční pracovní cesta delegace Plzeňského kraje na Kubu

Dne 19. 9. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 30. 9. 2016.