2016

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se přestupkového řízení

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 2. 9. 2016 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k přestupkovým řízením. Informace byly poskytnuty dne 16. 9. 2016. Vzhledem k tomu, že poskytnuté informace obsahují velké množství osobních údajů, nebude Krajský úřad Plzeňského kraje tyto poskytnuté informace zveřejňovat.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - správní žaloby

Dne 23. 8. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK) doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 7. 9. 2016.

Žádost o informace týkající se příjemců kotlíkových dotací

Dne 22. 8. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byl požadován seznam osob, které přijaly v posledních 12 měsících dotace v rámci tzv. "kotlíkových dotací" čerpaných z Operačního programu Životního prostředí prioritní osa 2.1.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí finančních prostředků

Dne 26. 8. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 5. 9. 2016.

Informace o řízení o správním deliktu č. 2

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 15. srpna 2016 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádány byly informace týkající se konkrétního řízení o správním deliktu.