Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. – informace o řízení o správním deliktu

11. října 2016 12:48, aktualizováno 11:48, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 19. 9. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). Předmětem žádosti byly informace týkající se konkrétního řízení o správním deliktu, a to:

1. protokoly z ústního jednání, včetně případných výpovědí svědků,

2. policejní spis v dané věci,

3. soupis správního spisu ve smyslu § 17 odst. 1 správního řádu,

4. podklady, na základě kterých zjišťoval správní orgán pachatele.

Část požadovaných informací byla poskytnuta. Vzhledem k tomu, že poskytnuté informace obsahují osobní údaje, nebude Krajský úřad Plzeňského kraje tyto poskytnuté informace zveřejňovat.