Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - O žádostech společnosti HÁZENÁ PLZEŇ s. r. o.

17. října 2016 15:47, aktualizováno 14:47,

Dne 26. 8. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK) doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Byly požadovány následující informace:

1) Žádost společnosti HÁZENÁ PLZEŇ s.r.o., číslo žádosti 016ID00010 o podporu z veřejných rozpočtů ve výši 1 milion korun a všechny přílohy této žádosti.

2) Poskytnout všechna existující vyjádření všech orgánů Plzeňského kraje k této žádosti.

3) Soupis všech žádostí podaných na Krajský úřad Plzeňského kraje od společnosti HÁZENÁ PLZEŇ, s.r.o., o podporu z veřejných peněz a konečný stav řízení o těchto žádostech od roku 2010 k dnešnímu dni.

Dne 4. 10. 2016 byly poskytnuty následující informace:

ad 1) Byla poskytnuta požadovaná žádost vč. příloh.

ad 2) Jako vyjádření všech orgánů Plzeňského kraje bylo poskytnuto usnesení Rady Plzeňského kraje a usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje.

ad 3) Jedinou žádostí, která byla podána a již je vyhodnocena (od roku 2010 ke dni podání žádosti) byla žádost poskytnutá v bodě 1.