Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - zahraniční pracovní cesta delegace Plzeňského kraje na Kubu

11. října 2016 08:39, aktualizováno 07:39, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 19. 9. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). Předmětem žádosti byly informace týkající se zahraniční pracovní cesty delegace Plzeňského kraje na Kubu a obsahovala 6 bodů, a to:

  1. Kdo všechno byl součástí delegace Plzeňského kraje při cestě na Kubu v letošním roce?
  2. Kdo tuto cestu schválil?
  3. Jaké prostředky Plzeňský kraj na tuto cestu vynaložil? Prosím o rozepsání všech nákladů podle osob, za které cestu platil Plzeňský kraj (doprava, ubytování, diety, apod.)
  4. Kde byla delegace Plzeňského kraje ubytována?
  5. Byla z této cesty vypracována nějaká závěrečná zpráva? Pokud ano, prosím o její poskytnutí.
  6. Pokud nebyla vypracována závěrečná zpráva, jaké byla přínosy této cesty?

K uvedeným bodům žádosti poskytl KÚPK následující informace:

  1. Pracovní cesta na Kubu se v termínu 2. – 10. dubna 2016 uskutečnila na základě požadavku Okresní hospodářské komory Plzeňsko o uskutečnění obchodní mise a podporu Plzeňského kraje a zúčastnili se jí:

Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje
Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky
Karel Šidlo, poslanec Parlamentu ČR a člen Zastupitelstva Plzeňského kraje
3 zaměstnanci Plzeňského kraje zařezení do KÚPK zodpovědní za přípravu a organizaci pracovní cesty + 9 zástupců hospodářské komory a Západočeské univerzity

  1. Cestu schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4491/16 z 21. 3. 2016.
  2. Náklady na ubytování, letenky a dopravu pro členy Zastupitelstva Plzeňského kraje činily 350.000,- Kč.

Náklady na letenky a ubytování pro zaměstnance Plzeňského kraje zařazené do KÚPK a diety hrazené členům Zastupitelstva Plzeňského kraje a zaměstnancům Plzeňského kraje zařazeným do KÚPK činily 218.700,- Kč.

  1. Z důvodu naplněné ubytovací kapacity v hlavním městě Havaně byla delegace ubytována v hotelu HOTEL MELIA LAS ANTILLAS, Autopista Sur, Carretera las Morlas, Km 14, Varadero 42200.

5.– 6. V Havaně se delegace zúčastnila na jednání s představiteli Hospodářského výboru Národního shromáždění lidové moci, se zástupci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva pro zahraniční obchod a investice. Dále se členové delegace setkali se zástupcem velvyslanectví ČR na Kubě, jednali na Kubánském institutu přátelství mezi národy a se zástupci Obchodní komory Kuby.

      Zástupci delegace jednali také s představiteli Ministerstva pro vysoké školství a dále se zástupci dvou havanských vysokých škol – havanské univerzity a Vysoké školy polytechnické.

      Součástí programu bylo i přijetí představiteli provincie Matanzas a zástupci měst Matanzas a Cardenas. Část delegace navštívila také univerzitu ve městě Matanzas a setkala se s vedením školy.

      Podnikatelská část delegace pak vedle těchto oficiálních jednání a přijetí vedla řadu separátních B2B jednání.

      Kubánská strana projevila zájem o investice a spolupráci zejména v oblastech energetiky, pivovarnictví, strojírenství, ale i v oblasti cukrovarnictví či spotřebního průmyslu.

Základní informace jsou k nalezení také ve dvou tiskových zprávách, které jsou volně dostupné na webových stránkách Plzeňského kraje:

/clanek/delegace-plzenskeho-kraje-navstivila-ministerstvo-zahranicnich-veci-kuby

/clanek/delegace-z-plzenskeho-kraje-pokracuje-v-jednanich-na-kube