2016

Zveřejnění poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí

Dne 2. 11. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 15. 11. 2016.

Dotaz, z jakého informačního zdroje KÚPK čerpal

Dne 8. listopadu 2016 KÚPK obdržel žádost o informaci. Žádaná informace byla poskytnuta.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí o uložených pokutách dle zákona č. 40/1995 Sb.

Dne 19. 10. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 1. 11. 2016.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam měst a obcí

Dne 24. 10. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla vyřízena dne 26. 10. 2016.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - žádosti obce Sebečice

Dne 12. 10. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty ve lhůtě dané zákonem, a to dne 25. 10. 2016.