Mimořádná opatření Vlády ČR

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR od 1. března 2021

Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 1. března 2021 do odvolání nařizuje izolaci v minimální délce trvání 14 dnů ode dne odběru diagnostického vzorku, zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek ve všech vnitřních prostorech a vydalo opatření pro vstup osob přijíždějících ze zahraničí.

Krizová opatření ze dne 26.2.2021

Vláda ČR dne 26. února 2021 vyhlásila NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů ode dne 27. února 2021 a přijala další krizová opatření.

Krizová opatření ze dne 22.2.2021

Vláda ČR dne 22. února 2021 přijala nová krizová nařízení týkající se vystavení certifikátu o očkování, izolaci v minimální délce trvání 10 dnů a zákazu pohybu a pobytu bez respirátoru nebo obdobného prostředku.

Krizová opatření ze dne 14.2.2021

Vláda ČR dne 14. února 2021 přijala nová krizová opatření navazující na nově vyhlášený nouzový stav do 28. února 2021.

Krizová opatření ze dne 8.2.2021

Vláda ČR dne 8. února 2021 změnila s účinností ode dne 9. února 2021 usnesení vlády č.78 ze dne 28. ledna 2021 týkající se provozu maloobchodu a služeb.