Mimořádná opatření Vlády ČR

Krizová opatření od 18.12.2020 a prodloužení nouzového stavu do 22.1.2021

Vláda ČR přijala dne 17. prosince 2020 další krizová opatření platná od 18. prosince 2020 a požádala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu do 22. ledna 2021.

Krizová opatření ze dne 14.12.2020

Vláda ČR přijala dne 14. prosince 2020 další krizová opatření a mimořádné opatření týkající se antigenního testování obyvatel.

Prodloužení nouzového stavu do 23. prosince 2020

Vláda ČR prodloužila nouzový stav do 23. prosince 2020 a vydala upřesňující krizová opatření.

Krizová opatření ze dne 7.12.2020

Vláda ČR přijala dne 7.prosince 2020 další krizová opatření.

Matice Ministerstva zdravotnictví České republiky

Ke změnám v krizových opatřeních, které souvisejí s přechodem České republiky 3. 12. 2020 do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES, vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR přehledné matice.