Mimořádná opatření Vlády ČR

Jaká opatření platí od 19. února

V článku najdete přehled platných opatření od 19. února 2022.

Screeningové testování ve školách a firmách

V článku najdete otázky a odpovědi ke konci screeningového testování ve školách a firmách.

Aktualizované stanovisko MeSES k 17.2.2022

Doporučení ke krokům v oblasti zdravotní bezpečnosti a střednědobému výhledu pandemie viru SARS-CoV-2.

Aktualizace metodického pokynu pro hygienické stanice k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19

Metodický pokyn MZČR byl aktualizován s účinností od 19. února 2022.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9.2.2022

MZČR vydalo mimořádná opatření konání hromadných akcí s platností od 10. do 18. února 2022 a od 19. do 28. února 2022, zrušila mimořádné opatření testování ve školách, zaměstnanců a dalších osob od 18. února 2022 a vydala mimořádné opatření k preventivnímu testování zaměstnanců zdravotních a sociálních služeb od 19. února 2022.