Mimořádná opatření Vlády ČR

Změna krizového opatření ze dne 15.3.2021

Vláda ČR změnila s účinností ode dne 16. března 2021 usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212.

Informace pro obce: Povinné testování zaměstnanců v období od 10.3.2021

Zde najdete další informace k nařízení Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 ze dne 5. března 2021.

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ze dne 5. 3. 2021

Krajská hygienická stanice PK od 9. března 2021 nařizuje na území Plzeňského kraje všem provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, jejichž provoz není zakázán, pravidelné provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem.

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 vydalo 5. března 2021 další nařízení.

Krizové opatření ze dne 5.3.2021

Vláda ČR dne 5. března 2021 přijala usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb, k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a o přípravě mimořádného opatření o zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru.