Mimořádná opatření Vlády ČR

Krizová opatření ze dne 7.12.2020

Vláda ČR přijala dne 7.prosince 2020 další krizová opatření.

Matice Ministerstva zdravotnictví České republiky

Ke změnám v krizových opatřeních, které souvisejí s přechodem České republiky 3. 12. 2020 do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES, vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR přehledné matice.

Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR od 3. a 4. 12. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR s platností od 3.12.2020 zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest a od 4.12.2020 nařizuje provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 u pedagogických pracovníků.

Krizová opatření ze dne 30.11.2020

Vláda ČR přijala dne 30. listopadu 2020 další krizová opatření.

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 k 30. listopadu 2020.