Mimořádná opatření Vlády ČR

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 2.2.2022

MZČR vydalo s platností od 3. února 2022 mimořádné opatření organizace ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy.

Aktualizace metodického pokynu pro hygienické stanice k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19

Metodický pokyn MZČR byl aktualizován s účinností od 31. ledna 2022.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26.1.2022

MZČR upravilo a prodloužilo mimořádné opatření k testování zaměstnanců a screeningovému testování ve školách od 31. ledna 2022, s účinností od 15. února 2022 změnilo některá další mimořádná opatření a stanovilo podmínky návštěv ve věznicích od 27. ledna do 13. února 2022.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14.1.2022

S účinností od 17. ledna 2022 změnilo MZČR mimořádná opatření týkající se testování obyvatel, zaměstnanců a screeningového testování ve školách, omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb a vydalo nařízení k testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.

Metodický pokyn pro hygienické stanice k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 od 17.1.2022

Tento metodický pokyn MZČR platí od 17. 1. 2022.