Mimořádná opatření Vlády ČR

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19.4.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 19. dubna 2021 mimořádná opatření, kterými omezuje provoz škol a vysokých škol, stanovuje podmínky testování studentů na vysokých školách a stanovuje povinnost VZP ČR a ostatním zdravotním pojišťovnám pro účely záznamu do Informačního systému infekčních nemocí přiřadit k dané osobě informaci o plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Další opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ode dne 12.4.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání omezuje činnost obchodních nebo výrobních provozovnen, provozovnen služeb nebo provozu obchodních center, tak že zakazuje přítomnost veřejnosti v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb ...

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ode dne 12.4.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání omezuje činnost obchodních nebo výrobních provozoven, provozoven služeb nebo provozu obchodního centra, tak že se zakazuje přítomnost veřejnosti v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, provozoven stravovacích služeb tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary) ...

Změna opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 6. dubna 2021 schválilo další mimořádná opatření s platností od 12. a 26. dubna 2021.

Změna opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 6. dubna 2021 s účinností od 7. 4. 2021 vydala mimořádné opatření poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče a následné a dlouhodobé péče, včetně následné intenzivní péče a od 10. 4. 2021 prodloužila interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 a poskytnutí informací mezi VZP a ÚZIS.