Mimořádná opatření Vlády ČR

Opatření od 11.1.2022 přehledně

Zde najdete přehled, která opatření platí od 11. ledna 2022.

Metodický pokyn pro hygienické stanice k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19

Metodický pokyn MZČR platí od 11. 1. 2022 do 16. 1. 2022.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5.1.2022

MZČR vydalo mimořádné opatření k testování zaměstnanců a dalších osob od 17. ledna 2022.

Protiepidemická opatření – co aktuálně platí

V sobotu 25. prosince ve 23.59 hodin přestal na území ČR platit vládou vyhlášený nouzový stav. Mimořádná a ochranná opatření MZČR vyhlášená na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 zůstávají v platnosti i nadále.

Dočasné povolení registrovaných přípravků Comirnaty a Spikewax ze dne 30.12.2021

Tyto přípravky budou podávány jako posilovací dávka.