Mimořádná opatření Vlády ČR

Krizové opatření ze dne 3.3.2021

Vláda ČR dne 3. března 2021 přijala usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu.

Vstup pouze testovaných zaměstnanců na pracoviště

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 všem zaměstnavatelům na území České republiky umožnit svým zaměstnancům od 12./15. března 2021 vstup na pracoviště pouze za předpokladu, že podstoupili v posledních 7 dnech test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Krizová opatření ze dne 1.3.2021

Vláda ČR dne 1. března 2021 přijala s účinností od 2. března 2021 nová krizová opatření a změnu usnesení.

Omezení volného pohybu osob na území České republiky ode dne 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021

Vláda ČR za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 1. března 2021 do dne 21. března 2021 omezuje volný pohyb osob na území České republiky.

Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Zákon ze dne 26. února 2021 o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů a Zákon ze dne 25. února 2021 o kompenzačním bonusu pro rok 2021.