Mimořádná opatření Vlády ČR

Vládní usnesení ze dne 22.12.2021

Vláda s účinností od 23. prosince 2021 mění usnesení vlády z 25. listopadu 2021 č. 1066, vyhlášené pod č. 435/2021 Sb.

Ústavní soud zrušil jediné ustanovení pandemického zákona, zbytek obstál

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) vyhovělo návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 9 odst. 1 věty druhé pandemického zákona ve slovech „ , návratných finančních výpomocí“, neboť je shledalo rozporným s ústavním pořádkem.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 13.12.2021

S účinností od 14. prosince 2021 se mění mimořádná opatření o screeningovém testování ve školách a ochraně dýchacích cest a od 20. prosince 2021 se mění mimořádné opatření týkající se testování zaměstnanců.

Vyhláška o pravidelném očkování proti nemoci covid-19 pro osoby starší 60 let

MZČR vydalo 7. prosince 2021 vyhlášku o pravidelném očkování proti nemoci covid-19 pro osoby, které dovršily 60 let věku.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.12.2021

MZČR zrušilo mimořádné opatření z 27. září 2021 týkající se omezení prodeje a služeb a od 7. prosince 2021 nařizuje ochranná opatření pro osoby přijíždějící ze zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy. Vláda ČR prodloužila usnesení z 26. listopadu 2021 č. 1084 do 20. prosince 2021.