Mimořádná opatření Vlády ČR

Krizová opatření od 28. října 2020 vyhlášená vládou

Vláda ČR s účinností ode dne 28. října 2020 vyhlásila další mimořádná nařízení, opatření a omezení.

Krizová opatření od 22. října 2020 vyhlášená vládou

Vláda ČR s účinností ode dne 22. října 2020 od 6:00 hod. vyhlásila další mimořádná nařízení, opatření a omezení.

Krizová opatření od 21. října 2020 vyhlášená vládou

Vláda ČR s účinností ode dne 21. října 2020 od 00:00 hod. vyhlásila další mimořádná opatření a omezení.

Krizová opatření od 14. října 2020 vyhlášená vládou

Vláda ČR s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. vyhlásila další zákazy a omezení.

Usnesení Vlády ČR ze dne 30. září 2020

Usnesení se týkají vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizového opatření.