Mimořádná opatření Vlády ČR

Usnesení Vlády ČR z 29.11.2021 č. 1087 o přijetí krizového opatření

Vláda České Republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru rozhodla o přijetí krizových opatření.

Dočasné povolení posilovací dávky, distribuce a použití medicinálního kyslíku a aktualizace metodického pokynu pro krajské hygienické stanice

Rozhodnutí a metodický pokyn vydalo MZČR 29. listopadu 2021.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26.11.2021

MZČR od 1. prosince 2021 mění mimořádné opatření ze dne 10. listopadu 2021, tak, že v čl. I písmeno b), které snižuje povinnost diskriminačního vyšetření, v případě pozitivního výsledku na přítomnost viru SARS-CoV-2 u pozitivních vzorků se snižuje vyšetření biologického vzorku ze 30 % na 10 % a od 26. listopadu 2021 18:00 hodin ruší mimořádné opatření MZČR ze dne 20. listopadu 2021 o omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb.

Vládní usnesení ze dne 25.11.2021

Vláda ČR od 26. listopadu 2021 vydala usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu, zároveň začnou platit např. tato opatření: restaurace, bary, diskotéky musí ve 22:00 hodin zavřít, ruší se adventní trhy a účast na hromadných akcích je max. 100 osob, na kulturních akcích max. 1 000 osob.

Vyhlášení nouzového stavu

Vláda České republiky 25. listopadu 2021 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021.