Mimořádná opatření Vlády ČR

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platná od 15.11.2021

Od 15. 11. 2021 platí nová mimořádná opatření.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.11.2021

MZČR vydalo další opatření o ochraně veřejného zdraví obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19. Najdete zde i stanovisko MeSES k 5. vlně epidemie covid-19.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5.11.2021

MZČR s účinností od 15. listopadu 2021 do odvolání stanovilo v rámci mimořádného opatření podmínky návštěv zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb a s účinností od 22. listopadu 2021 do odvolání zavádí další mimořádné opatření týkající se omezení prodeje a služeb.

Testování ve školách

MZČR vydalo 27. října 2021 mimořádné opatření k testování ve školách s platností od 1. listopadu 2021. Toto mimořádné opatření 1. listopadu 2021 změnilo s účinností od 8. listopadu 2021.

Vládní usnesení ze dne 1.11.2021

Vláda ČR vydala usnesení o využití a distribuci testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 za účelem jejich poskytnutí školám a školským zařízením, vydala předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné opatření na změnu mimořádného opatření o screeningovém testování ve školách a s účinností od 8. listopadu 2021 změnila mimořádné opatření ze dne 27. října 2021.