Mimořádná opatření Vlády ČR

Krizová opatření od 18. listopadu 2020 vyhlášená vládou

Vláda ČR s účinností ode dne 18. listopadu 2020 vyhlásila další mimořádná opatření, omezení a zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Krizová opatření od 17. listopadu 2020 vyhlášená vládou

Vláda ČR s účinností ode dne 17. listopadu 2020 vyhlásila další mimořádná opatření a omezení překročení státní hranice ČR.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Materiál provozu škol Ministerstava školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 3.11.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo s platností od 4.11.2020 nová mimořádná opatření a od 9.11.2020 od 00:00 hod. omezení překročení státní hranice.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 2.11.2020 a změna krizového opatření

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 2. listopadu 2020 další krizová opatření, Vláda ČR změnila 2 krizová opatření.