Mimořádná opatření Vlády ČR

Jaká mimořádná ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR aktuálně platí

V článku najdete, jaká aktuálně platí mimořádná ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci šíření onemocnění COVID-19.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20.11.2021

MZČR mimořádné opatření k testování zaměstnanců a OSVČ, od 22. listopadu změnilo mimořádné opatření ze dne 27. října 2021 o testování ve školách od 22. listopadu 2021 a 6. prosince 2021 a od 22. listopadu 2021 do odvolání vydalo mimořádné opatření omezující prodej zboží a poskytování služeb.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18.11.2021

MZČR s účinností od 22. listopadu 2021 do odvolání vydalo nařízení na dodržování ochranných pravidel v prodejnách a provozovnách služeb, vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, omezilo návštěvy u všech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a ve věznicích a změnilo mimořádné opatření týkající se testování studentů.

Změna Ministerstva zdravotnictví ČR platná od 16.11.2021

S účinností ode dne 16. 11. 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 28. června 2021, ve znění mimořádného opatření ze dne 2. 7. 2021 a ve znění mimořádného opatření ze dne 10. 11. 2021.

Jaká mimořádná opatření aktuálně platí

V článku najdete, jaká platí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci šíření onemocnění COVID-19.