Mimořádná opatření Vlády ČR

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 2.11.2020 a změna krizového opatření

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 2. listopadu 2020 další krizová opatření, Vláda ČR změnila 2 krizová opatření.

Krizová opatření Vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásily dne 30. října 2020 další krizová a mimořádná opatření.

Krizová opatření od 28. října 2020 vyhlášená vládou

Vláda ČR s účinností ode dne 28. října 2020 vyhlásila další mimořádná nařízení, opatření a omezení.

Krizová opatření od 22. října 2020 vyhlášená vládou

Vláda ČR s účinností ode dne 22. října 2020 od 6:00 hod. vyhlásila další mimořádná nařízení, opatření a omezení.

Krizová opatření od 21. října 2020 vyhlášená vládou

Vláda ČR s účinností ode dne 21. října 2020 od 00:00 hod. vyhlásila další mimořádná opatření a omezení.