Informace o aktuální lůžkové kapacitě zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a o výši státního příspěvku pro tato zařízení v roce 2017

26. února 2018 10:13, aktualizováno 09:13,

Dne 12. února 2018 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“), týkající se poskytnutí následujících informací, cit.:

„Žádáme vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace:

1. o aktuální lůžkové kapacitě jednotlivých zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve vašem kraji;

2. o tom, jaká byla výše státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kterou vyplatil váš kraj jednotlivým zařízením za péči poskytovanou v roce 2017 (žádáme o částky vyplacené jednotlivým zařízením).“

K žádosti byly poskytuty následující informace.

Ad 1) V rámci Plzeňského kraje disponují lůžky pro děti vyžadující okamžitou pomoc tyto zařízení:

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek, Trnová 200 – kapacita 20 lůžek Zařízené pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček, Na Chmelnicích 617/6, Plzeň – kapacita 2 lůžka.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček, Partyzánská 759/55, Plzeň – kapacita 6 lůžek.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson, Klenčí pod Čerchovem 117 – kapacita 20 lůžek.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson, ul. 28. října 378, Stod – kapacita 18 lůžek.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Rozvojová zóna 514, Janovice nad Úhlavou – kapacita 20 lůžek.

Ad 2) Výše státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Plzeňském kraji vyplacená v roce 2017 byla:

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek – vyplacená částka celkem 3.166.160 Kč.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček – vyplacená částka celkem 1.143.800 Kč.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson – vyplacená částka celkem 7.075.600 Kč.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek – vyplacená částka celkem 3.423.800 Kč.