Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - Počet osob a počet vydaných jídel v rámci projektu Obědy do škol v Plzeňském kraji

06. února 2018 10:21, aktualizováno 09:21, Mgr. Aneta Nováková

Dne 23. ledna 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK") doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byl požadován tabulkový přehled celkového počtu osob, které dostávají potravinovou pomoc, počet vydaných jídel a finanční příspěvek přiřazený jednotlivě ke všem mateřským a základním školám, s nimiž Plzeňský kraj uzavřel smlouvu v rámci projektu Obědy do škol v Plzeňském kraji.

Poskytnutí informací mělo být ve strojově čitelné formě. KÚPK informace poskytl a zaslal soubor (tabulka - xml), kde jsou uvedeny požadované údaje za období od 1. září 2017 do 31. prosince 2017. Finanční příspěvek nemohl být uveden, jelikož celková částka projektu bude známa až po jeho ukončení a vyúčtování projektu. Projekt končí 30. června 2018.

Soubory ke stažení