Počet stížností na pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje

07. února 2018 10:22, aktualizováno 09:22,

Dne 25. ledna 2018 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“),  týkající se poskytnutí následující informace, citujeme:

Žádost o data ke zpracování BP. Žádám Vás o poskytnutí informací a dat potřebných k vypracování bakalářské práce a to:

  1. Počet stížností na pracovníky KrÚ od roku 2010 do roku 2016, včetně lhůty na jejich vyřešení. – odůvodněné, částečně odůvodněné a neodůvodněné.
  2. Počet podaných petic na KrÚ od roku 2010 do roku 2016“.

K žádosti byla přiložena tabulka k vyplnění obsahu shora uvedených požadovaných informací.

Informace byla dne 5. 2. 2018 poskytnuta s vyplněnou tabulkou. K údajům v tabulce byla poskytnuta doprovodná informace.

Poskytnutá informace je vložena níže v příloze.

Soubory ke stažení