Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v roce 2017

26. února 2018 09:37, aktualizováno 08:37,

Dne 12. 2. 2018 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),  týkající se poskytnutí následujících informací:

1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaných v roce 2017 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.

2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaných v roce 2017 o uložení pokuty podle § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.

K uvedené žádosti Krajský úřad Plzeňského kraje sdělil, že v roce 2017 bylo Krajským úřadem Plzeňského kraje vydáno jedno rozhodnutí, kterým byla podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uložena pokuta. Bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (anonymizace osobních údajů) a dne 23. 2 .2018 byla informace poskytnuta. Anonymizované rozhodnutí je přiloženo v příloze.

 

 

Soubory ke stažení