Metodické pokyny

Metodický dopis č. 34 – ke schvalování změn v období udržitelnosti projektů OP VK

Řídící orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost aktualizoval Metodický dopis č. 34. Verze 34.1 je platná od 21. 8. 2015 a účinná od 4. 9. 2015...

Smluvní podmínky v rámci veřejných zakázek

Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dne 4. 12. 2014 upozornil na webu www.op-vk.cz všechny příjemce finanční podpory z OP VK na nutnost dodržování smluvních podmínek při realizaci veřejných zakázek ...

Daň z úroků u veřejně prospěšných poplatníků z pohledu pravidel OPVK

Od 1. 1. 2014 se stala daň z úroků předmětem daně z příjmů v souvislosti se změnami v soukromém právu České republiky. Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., bylo upraveno znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Metodický dopis č. 28 - Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv

platný od 17. 12. 2013, určený pro příjemce projektů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Metodický dopis č. 18.2 - Metodika ukončování projektů OP VK

platný od 9. 10. 2013