Metodické pokyny

Metodický dopis č. 25 – Metodika promíjení odvodů při nesplnění stanovené výše monitorovacích indikátorů v projektech OP VK

platný od 4. 4. 2013, účinný od 18. 4. 2013

Metodický dopis č. 4.4 - Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

platný od 28. 1. 2013, účinný od 30. 1. 2013

Inteligentní rozpočet - videomanuál

Určeno pro příjemce finanční podpory z globálních grantů Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Postup pro promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci realizace grantových projektů OP VK v Plzeňském kraji.

Metodický dopis č. 23 – Obvyklé ceny zařízení a vybavení v projektech financovaných z OPVK

Zde naleznete znění Metodického dopisu č. 23, který je platný od 26. 6. 2012 a účinný od 1. 7. 2012.