Metodické pokyny

Metodický dopis č. 13 OP VK - Realizace vzdělávacích aktivit v prioritní ose 3 - oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání „ v rámci Globálních grantů

Zde naleznete metodický dopis č. 13 OP VK - Realizace vzdělávacích aktivit v prioritní ose 3 - oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání „ v rámci Globálních grantů

Aktualizovaný Metodický dopis č. 7 - platný od 1.6.2009 (Výklad kritérií přijatelnosti grantových a individuálních projektů)

Zde naleznete aktualizovaný Metodický dopis č. 7 - platný od 1.6.2009 (Výklad kritérií přijatelnosti grantových a individuálních projektů)

Metodický dopis č. 4 - Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Zde naleznete Metodický dopis č. 4

Problematika interaktivních tabulí

Problematika pořizování interaktivních tabulí v projektech OP VK

Stanovisko Ministerstva financí ČR k problematice DPH v projektech ESF

Stanovisko MF ČR k problematice odpočtu DPH v projektech financovaných z ESF