Metodický dopis č. 34 – ke schvalování změn v období udržitelnosti projektů OP VK

obrazek
24. března 2015 11:39, aktualizováno 03. září 2015 08:22, Bc. Jan Honomichl

V příloze článku naleznete aktualizovaný Metodický dopis č. 34, verze 34.1, platný od 21. 8. 2015 a účinný od 4. 9. 2015. Předchozí verze Metodického dopisu č. 34 byla platná od 10. 3. 2015 a účinná od 24. 3. 2015. Jmenovaný dokument je určený pro příjemce projektů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Metodický dopis ke schvalování změn všech druhů projektů (IPn, IPo, GP a GG) je primárně určen pracovníkům implementační struktury OP VK. Příjemcům nejsou tímto dopisem udělovány žádné nové povinnosti. Tento dopis pouze vysvětluje, jakým způsobem se mají provádět změny projektů, jež jsou v období udržitelnosti. Takové změny totiž plně korespondují se změnami projektů během jejich realizace.

Stejně jako v období realizace projektu, může příjemce i v období udržitelnosti projektu (zejména v návaznosti na monitorování projektu v tomto období) zaregistrovat a odhalit potřebu odchylky v plnění právním aktem stanovených povinností. V této chvíli se jeví jako žádoucí realizovat nápravná opatření formou nepodstatné nebo podstatné změny projektu v období udržitelnosti, vždy ale za předpokladu respektování cílů a účelu projektu. Veškeré podstatné změny projektů v období udržitelnosti musejí být příjemcem řešeny včas a schváleny poskytovatelem dotace. Změnu bez toho nelze realizovat.

Soubory ke stažení