Metodické pokyny

Upozornění pro žadatele OPVK, kteří chtějí do 12. 7. 2012, 12.00 hodin, v Plzeňském kraji předložit žádost o finanční podporu

v rámci 4. výzvy GG v oblasti podpory 3.2 a 2. výzev druhých GG v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 OPVK

Jak předejít nesrovnalostem při realizaci grantových projektů?

Neopakovat chyby druhých. Proto zveřejňujeme zobecněné příklady případů nesrovnalostí.

Metodický dopis č. 21 – Využití Centrálního registru podpor malého rozsahu při poskytování podpor malého rozsahu v rámci OPVK

Zde naleznete znění Metodického dopisu č. 21, který je platný a účinný od 1. 1. 2012.

Metodický dopis č. 4.3 - Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK (platný od 6. 9. 2011 do 29. 1. 2013)

Zde naleznete metodický dopis č. 4.3 - Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK (platný od 6. 9. 2011 do 29. 1. 2013)

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK - platný od 09.08.2011 a účinný od 23.08.2011

Zde naleznete Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK - platný od 09.08.2011 a účinný od 23.08.2011