Metodické pokyny

Metodický dopis č. 18 - Metodika ukončování projektů OP VK, 1. verze

platná od 25.5.2011 do 8. 10. 2013 ...

Metodické dopisy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Metodické dopisy OP VK

Metodický dopis č. 4.2 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK (platný od 10.6.2010)

Zde naleznete metodický dopis č. 4.2 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK (platný od 10.6.2010)

Metodický dopis č. 15 - Podrobný výklad nezpůsobilých vzniklých kurzových rozdílů, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory OP VK

Zde naleznete metodický dopis č. 15 - Podrobný výklad nezpůsobilých vzniklých kurzových rozdílů, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory OP VK

Metodický dopis č. 14 - Upřesnění požadavků na prokázání zákl. kvalifikačních předpokladů pro zakázky malého rozsahu administrované dle PpP OP VK

Metodický dopis č. 14 - Upřesnění požadavků na prokázání základních kvalifikačních předpokladů pro zakázky malého rozsahu administrované dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK