Smluvní podmínky v rámci veřejných zakázek

obrazek
10. prosince 2014 11:52, aktualizováno 10:52, Mgr. Barbora Horáčková

Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dne 4. 12. 2014 upozornil na webu www.op-vk.cz všechny příjemce finanční podpory z OPVK na nutnost dodržování smluvních podmínek v rámci veřejných zakázek. Jedná se například o situaci, kdy nelze dodavateli prominout případné sankce vyplývající ze smlouvy. Příjemce je povinen sankční poplatky vymáhat, a toto doložit poskytovateli dotace. Pokud by sankce nevymáhal, došlo by tím k porušení původně nastavených smluvních podmínek.

Celý text k problematice nutnosti dodržování smluvních podmínek zadávací dokumentace v rámci veřejných zakázek financovaných z projektů OP VK naleznete zde.